Cartref > Arddangosfa > Cynnwys
Am he angen pwysau i roi sylw i?
Dec 31, 2016

Pan fydd y he safonol i sicrhau'r perfformiad gorau, rhaid mesur pwysau he yn rheolaidd.

Pan fydd y pwysau he yn rhy isel......

Ymwrthedd rholio teiars, mae colli ynni yn arwain at yfed tanwydd cynyddol.

I gefnogi'r llwyth y cerbyd a rheoli perfformiad.

Arferol nad ydynt yn gwisgo y teiars a byrhau'r he bywyd.

Risg o ran damweiniau.

Pan fydd pwysau he yn rhy uchel......

Bydd palmant ficro hefyd yn cael ymdeimlad unigryw o Ponciau

Yn agored iawn i'r dangosyddion strategol cenedlaethol.

Lleihau'r ardal cyswllt y he a wyneb y ffordd, cynyddu'r pellter brecio, ystum a risg diogelwch