Cartref > Arddangosfa > Cynnwys
Does dim angen i wirio patrwm a hollt trawmatig yn gyson?
Dec 31, 2016

Bydd yn arwain at fethiant oherwydd ei anafiadau a craciau bach, felly os oes achosion o'r fath, argymhellir bod amnewid theiars cyn gynted â phosibl.

Prif resymau sy'n achosi creithiau:

A rhwystrau ar y ffordd a ffyrdd gadw rheolaeth, gwrthdrawiadau gwrthrych

Corff tramor yn garreg tywod

Oherwydd pwysau he annigonol a achosir gan tonig gormodol ac estyniad

He pwysau yn rhy uchel yn arwain at straen gormodol

Prif achos o gynhyrchu crac iawn:

Oherwydd pwysau he annigonol a achosir gan tonig gormodol ac estyniad

Oherwydd anafiadau a crynodiad blaenllaw eraill straen lleol

Achosir gan ymbelydredd uwchfioled a gwres sy'n heneiddio

Yan lu a arweiniodd at llwyth gormodol