Cartref > Arddangosfa > Cynnwys
Cynghorion ar gyfer gyrru yn y glaw
Dec 31, 2016

Oherwydd y llawr llithrig a eira gyrru cyfraddau damweiniau fel uchel, felly am resymau diogelwch, gyrwyr fod yn ymwybodol o risg hwn.

Ar ffyrdd gwlyb gall damweiniau ddigwydd, megis rhan fwy tueddol o lithro ar y ffordd ym mhresenoldeb dŵr, gan arwain at gynyddu pellter brecio, gafael yn gwanhau.

Rhagofalon diogelwch

Goleuadau agored

Sylw i wylio a gar i gerddwyr

Peidiwch â stondin eto ar ôl cychwyn ar gerbyd

Atal straffaglu i mewn y car

Gêr isel araf

Atal llithro olwyn

Gynnal maes gwelediad da