Cartref > Newyddion > Cynnwys
Gwybodaeth Sylfaenol am Teiars City Beiciau Modur
May 27, 2017

Gwybodaeth sylfaenol am teiars beic modur ddinas

teiars City Beiciau Modur Ers eich car, y gwneuthurwyr ar y darpariaethau o natur y teiar, diamedr, maint ymyl olwyn. Ond mae'r teiars yn nwyddau traul, ar yr amod bod yr olwynion dechreuodd wisgo arno, cyflymder y draul a llawer o ffactorau. Mae bywyd yr un teiar yn amrywio yn dibynnu ar y wyneb y ffordd, y llwyth, y dechnoleg gyrru, mae lefel cynnal a chadw a chynnal a chadw. Felly, pan fydd y teiar i milltiroedd benodol, dylid ei ddisodli. Fel arfer, ni ddylai'r rhigol teiar fod yn llai na 2mm, fel arall, oherwydd ei gafael gwael a achosir gan y digwyddiad o slip ochr yn y corneli, mae gall fod tyllau ar gyflymder uchel a damweiniau peryglus eraill. Mae'r rhain yn ymwneud â diogelwch bywyd y gyrrwr, dylid ei gwerthfawrogi'n fawr.

Os ydych am fod yn teiars fras dosbarthu, gellir ei rannu yn teiars a tubeless teiars mewnol (fel arfer atgyweirio y meistr dywedodd y teiar gwactod) dau. Mae'r egwyddor o deiars tubeless yw cadw'r aer yn y tiwb mewnol, nid oes angen cysylltiad manwl gywir rhwng y teiar a'r ymyl. Hyd yn oed os bydd y gwasgedd aer yn isel, peidiwch â phoeni am y teiar yn disgyn i ffwrdd oddi wrth yr olwyn, gan arwain at gollwng y sefyllfa. Felly, mae teiars teiars yn cael eu defnyddio yn eang yn y defnydd o ymylon a gwifren cerbydau oddi ar y ffordd a ceir ar y stryd Americanaidd. teiars tubeless, yr egwyddor yw defnyddio ymyl dur (ymyl) o'r ymyl ac ochr teiars y strwythur arbennig, yr awyr selio yn y carcas. Mae'r math hwn o deiars, hyd yn oed os bydd y corff dramor drywanu, ni fydd yr awyr yn diflannu ar unwaith, ac mae'r atgyweirio teiars hefyd yn gyfleus iawn, mor boblogaidd iawn gyda ffrindiau. Yn y blynyddoedd diwethaf, teiars tubeless wedi cael eu defnyddio yn raddol yn y beic modur cyffredin. Gellir gweld bod y ddau fath o deiars yn cael eu cryfderau eu hunain.

City Beiciau Modur teiars Fel arfer, teiars cymwys yn cael eu marcio gyda manylebau, llwyth mwyaf, pwysau mewnol chwyddadwy, rims safonol ac enwau nod masnach a chyfarwyddiadau. O'r fath fel y teiar yn cael ei farcio gyda 90 / 90-18 51s, lle mae'r 90 cyntaf yn cynrychioli lled 90mm; "/" Ar ôl 90 y gymhareb fflat (%), hynny yw, uchder o 90% o led; 18 yn dangos bod y diamedr mewnol y teiar yn 18 modfedd (1 modfedd = 2.54 cm), ac nid yw rhai teiars yn nodi cymhareb fflat, yna bydd y gymhareb fflat yn 100%, hynny yw, y lled yn hafal i uchder *.

cynnal a chadw a gofal Teiars

teiars City Beiciau Modur Gyda teiars cymwysedig, gallwch roi gwybod i'ch ceffyl da i ddod drwy'r. Efallai, llawer o ffrindiau Mo yn unig yn canolbwyntio ar gynnal a chadw'r injan a golwg, ond anwybyddwyd y gynnal y teiars, gan leihau'r bywyd teiars, cynyddu yn ei ddefnydd uwch ei ben. Felly, meistroli rhywfaint o gynnal a chadw a chynnal a chadw o synnwyr cyffredin bach, nid yn unig yn arbed costau, ond hefyd yn gallu lleihau y car oherwydd y problemau teiars a ddaeth yn sgil y nifer fawr o drafferthion.