Cartref > Newyddion > Cynnwys
Sut i Ddarganfod y Teiars Cylch Tywysog Tân Rhywiol Chwaraeon Corfforol
Nov 02, 2017

Sut i ganfod y teiars Chwaraeon corfforol Radial Beiciau Modur a wynebodd deiars
Mae Terapi Zhan yn deiniaeth Chwaraeon Radial Chwaraeon cyffredin iawn, ond weithiau nid oedd ewinedd yn y teiars yn tynnu allan, yn syml yn gollwng, perchnogion cyffredinol esgeulustod syml y broblem hon, ond felly gadewch i'r Tymhorau Chwaraeon Radial beidio â gollwng teiars bydd atgyweirio'r geiriau yn risg diogelwch. Yr angen i berchnogion ceir arsylwi ar hunan-brawf y teiars Chwaraeon Radial Chwaraeon, gan ganfod y broblem yn gynnar.
Dull canfod gollwng teiars Beic modur Chwaraeon Solid Radial:
1, oedd ewinedd a bar corff tramor arall
Teiars Chwaraeon Radial Beiciau Modur yw'r difrod mwyaf cyffredin a achosir gan dyrnu corff tramor, gan gynnwys sgriwiau, ewinedd, gwifrau, darnau gwydr ac yn y blaen. Mae'r pethau sydyn hyn os bydd teiars y clwyf ychydig yn llai yn llwyddo i golli teiars Chwaraeon Radial Chwaraeon. Ar hyn o bryd, dim ond yn y maes Chwaraeon Radial Chwaraeon y tu allan i wyneb y corff tramor y gellir dod o hyd i ymchwiliad gofalus, os yw'r cuddio yn fwy dwfn, gallwn ni yn y golwg yn y Chwaraeon Beiciau Modur Radial Chwaraeon chwistrellu dw r, ewynau wedi'u torri'n lleol, a hyd yn oed sŵn digalon.
2, ochr teiars Chwaraeon Radial Beicio Modur y difrod
Os na fydd y perchennog yn rhoi sylw i barcio, mae'n bosibl y bydd teiars Chwaraeon Radial Beiciau Modur yn rhwbio i ddannedd y ffordd, rhwbio'r nifer o weithiau y bydd ochr teiars Chwaraeon Radial Chwaraeon y rhai a ddifrodwyd, yn golygu gollyngiad. Ond hefyd ffurfio pecyn Drwm Beiciau Modur Chwaraeon Radial, ychwanegwch y risg o dyrnu. Ac mae modd gweld ochr teiars Chwaraeon Radial Chwaraeon y geiriau a ddifrodwyd yn uniongyrchol, os bydd y difrod neu'r drymiau yn cael eu disodli cyn gynted â phosibl y teiars Chwaraeon Radial Chwaraeon newydd.
3, y dadffurfiad canolbwynt
Os yw'r teiars Car Chwarae Teithiol Radial Chwarae Teithiol presennol er mwyn atal gollyngiadau, yr olwynion a'r teiars Chwaraeon Radial Beiciau Modur yn agos iawn. Os bydd yr olwyn yn cael ei ddadffurfio, bydd yn effeithio ar y chwaraeon gyda theiars beic modur radial yn addas i'r math tynn, mae ffurfio teiars Chwaraeon Radial Beiciau Modur yn gollwng. Os yw'r teiars Beiciau Modur Radial Chwaraeon yn cael eu dadffurfio, gallwn ni ddefnyddio'r llygaid rwbio. Os nad y ddelwedd, mae angen i chi gael gwared ar y teiars Chwaraeon Radial Beiciau Modur, teiars a theidiau teiars radial chwaraeon ar gyffordd dyfroedd, mae ceongsam yn digwydd yn dadffurfiad lleol y canolbwynt yw ffurfio'r gollyngiad tywyll.
Gan fod y broblem gollwng Teiars Modur Chwaraeon Radial yn fwy cymhleth, ac fel y perchennog, y car dyddiol i roi mwy o sylw i sefyllfa'r ffordd, mor ddrwg â phosibl, nid ar ddannedd y ffordd, yn aml yn ymchwilio i Feic Modur Chwaraeon Radial teiars Statws iechyd, yn lleihau'r risg o gollyngiadau teiars Chwaraeon Radial Chwaraeon. Os bydd datgelu gollyngiadau, hunan-brawf amserol, gall hefyd dorri'r amser i'w hatgyweirio, ond hefyd i atal rhywfaint o arian siop du.
Teiars Beiciau Modur Chwaraeon Solid Radial fel yr unig bwynt cyffwrdd y car a'r ddaear, sy'n gysylltiedig â bywydau pobl sy'n marchogaeth diogelwch. Ac mae rhai busnesau diegwyddor er mwyn manteisio ar elw enfawr, ailgylchu gwastraff Chwaraeon Teial Radial Teiars wedi eu hadnewyddu eto ar ôl y gwerthiant. Mae defnyddwyr yn casáu hyn, wrth brynu teiars Beiciau Modur Chwaraeon Radial, dylem roi sylw i beth all wahaniaethu rhwng y teiars Gwreiddiol Modur Beiciau Modur Chwaraeon ac adnewyddu teiars Chwaraeon Radial Beiciau Modur?
Dull un: arsylwi ar y lliw patrwm a lustrad y patrwm Teiars Radial Chwaraeon
O safbwynt y llinellau, o dan amgylchiadau arferol, oherwydd prosesu teiars sydd wedi'i hadnewyddu o ansawdd gwael yn afreolaidd iawn, felly mae'r groove yn weddol wael. O ran lliw, mae teiars wedi'u hadnewyddu o ansawdd gwael yn edrych yn lliwgar, yn sgleiniog, ac yn gymharol dywyll ffurfiol. Mae Lliw Teiars Radial Chwaraeon wedi eu hadnewyddu ac mae gloss yn gymharol galed.
Dull 2: arsylwi ar y traed a'r safle gorgyffwrdd wal
Yn gyntaf edrychwch ar y wal ochr, mae nifer o arwyddion wedi'u cwblhau, mae gan y gwneuthurwyr teiars Beiciau Modur Chwaraeon Radial god patrwm fforwm i weld a yw'r cod patrwm a phatrwm troed beic modur radial chwaraeon yn cyfateb. Wedi'i ddilyn gan yr ysgwydd i weld p'un a yw'r rhwym a'r carcas yn rhwymo'n llyfn, mae teiars wedi eu hadnewyddu yn ffitio eu hunain yn yr hen garcas, traed a'r wal ochr rhwng y gorgyffwrdd â'r rownd fflat teiars newydd, ochr y teiars Chwaraeon Radial Chwaraeon gyda chyfuniad o olion.