Cartref > Newyddion > Cynnwys
Gellir Gwahardd Eu Dwylo Eu Hunan
Jun 14, 2017

Gall teiars Chwaraeon Radial Beicio Modur ymddangos yn crafu eu dwylo eu hunain

Pan fyddwn ni wedi crafu ychydig ar eu teiars eu hunain fel y gallant wneud y gwaith atgyweirio:

Cam 1: Glanhewch yr olwynion. Gallwn ddefnyddio paent gwydr, sychu'r sgarch o gwmpas, tynnu'r baw. Mae'r rhan ddyfnaf o'r crafiad yn anodd cael gwared â'r baw, yna gallwch chi ddefnyddio toothpick i'w lanhau'n drylwyr. Ar adeg glanhau, er mwyn atal rhan anghywir y paent, y peth gorau yw gludo'r tâp o gwmpas y craith yn ofalus.

Yr ail gam: y perchennog yn gorffen y brwsh, yn y lle difrodi i'r olwyn wedi'i orchuddio â phaent, ac yna paent sych, wedi'i baentio ychydig yn y paent, yn hawdd i'w arsylwi i'r perchennog.

Y trydydd cam: mae'r perchennog a phaent addurniadol arall yn hollol sych, gyda phapur sy'n gwrthsefyll dŵr yn trochi mewn dŵr sebon i wneud yr wyneb yn llyfn. Yna defnyddiwch gymysgedd i sychu'r golau, ac yn olaf taro'r cwyr.

Cam 4: Os canfyddodd y perchennog sgarpar dwfn ar y canolbwynt, a rhaid iddo arsylwi a yw'r wyneb metel yn agored, os na allwch weld yr wyneb metel yn rhwd, gallwch ganolbwyntio ar baent addasu cotio. Gyda'r tip tip ychydig i fyny, ac yna mae'r paent yn hollol sych. Os byddwch yn dod o hyd i fetel agored, y peth gorau i'w gymryd.

Nawr mae llawer o bobl yn y car, yn teimlo teiars Chwaraeon Radial Beic Modur a sŵn rhwng y ddaear, sef y sŵn y ffetws a elwir. Mewn gwirionedd, mae yna lawer o resymau dros sŵn y ffetws.

Mae garwder y ffordd, y strwythur pafin a'r deunydd pafin yn ffactorau sy'n effeithio ar faint sŵn y teiars beic modur radial chwaraeon. Yn ogystal, mae lled teiars ac olwynion teiars radial chwaraeon hefyd yn cyfyngu ar anhawster lleihau sŵn, bydd teiars Chwaraeon Radial Beiciau Modur eang yn sgil cefnogaeth ehangach y sŵn yn dod yn fwy, o'i gymharu â rhai maint cul y llwybrau chwaraeon I feic modur Teiars, teiars Chwaraeon Radial Beiciau Modur eang yn gwasgu mwy o aer a gwthio mwy o "màs awyr" i gynhyrchu dirgryniadau.

Ac ar gyfer blaen peiriant y car, bydd eistedd yn y teithwyr cefn yn fwy ymwybodol o'r swn rolio beiciau modur radial chwaraeon, oherwydd mae cefn y corff gan swn y peiriant a sŵn y gwynt yn gymharol fach, ar yr adeg hon, bydd yn Gael eu hamlygu, felly pan fyddwn yn barnu sefyllfa sŵn y ffetws, y rhan fwyaf o'r dewis o eistedd yn y rhes gefn ar gyfer sgrinio.

Mae car yn dibynnu ar deimlo Beicio Modur Chwaraeon Radial a chysylltiad â'r ddaear, mae teiars Chwaraeon Radial Beiciau Modur yn gyfrifol am y dwyn, cyflymu, ailadu, llywio a swyddogaeth lywio, mae pob math o swyddogaeth a'i frithriad rwber ac asffalt yn gysylltiedig yn agos. , Wrth gwrs, yr hyn a elwir yn gwrtais, wrth gwrs, y mwyaf yw'r afaeliad gorau, ond nid yw'r byd yn bwyta cinio, gwell gafael y teiars, fel arfer yn defnyddio fformiwla rwber arbennig neu ardal fawr o'r bloc a gyrhaeddwyd, mae'r pris yn uchel , O ran y defnydd o danwydd o sŵn ac sgîl-effeithiau eraill, bydd y digwyddiad yn dod ynghyd.

Er mwyn lleihau costau, oni bai bod perfformiad ceir uchel, perfformiad fel arfer yn hawdd ei ddefnyddio, dylai defnyddwyr smart wybod sut i ddewis siwt ar gyfer eu car eu hunain, ac mae gormod o resymau dros ddefnyddwyr i gloddio Y yuan cyn y gost o feddwl.